Myslime aj na budúce generácie...
  • Slovenčina
  • English

Dokumenty jadrového fondu

DOKUMENTY JADROVÉHO FONDU

SPRÁVA JADROVÉHO FONDU

Účtovné závierky NJF

Zmluvy k správe NJF

POSKYTOVANIE PROSTRIEDKOV JADROVÉHO FONDU

Žiadosti prijímateľov finančných prostriedkov z NJF

Zmluvy so žiadateľmi

Faktúry k poskytovaniu prostriedkov z NJF

OSTATNÉ DOKUMENTY JADROVÉHO FONDU

Zápisnice zo zasadnutia Rady správcov NJF

Metodika stanovenia povinných príspevkov a platieb

Dohoda o urovnaní