Myslime aj na budúce generácie...
  • Slovenčina
  • English

Nakladanie s VJP

SKLADOVANIE VYHORETÉHO JADROVÉHO PALIVA

Popis financovanej činnosti
Spôsob financovania
Grafy (grafické znázornenie čerpanie fin. prostriedkov)

HLBINNÉ ÚLOŽISKO

Popis financovanej činnosti
Spôsob financovania
Grafy (grafické znázornenie čerpanie fin. prostriedkov)