Myslime aj na budúce generácie...
  • Slovenčina
  • English

Info servis

Info servis

Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie – audítorské služby
Národný jadrový fond vyzýva záujemcov na predkladanie cenových ponúk za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky a následného výberu úspešného dodávateľa na uzavretie zmluvy o poskytovaní audítorských služieb na účtovné obdobie 2021 – 2024. Bližšie informácie a podmienky výzvy nájdete na: Verejné obstarávanie – audítorské služby

Ponuka práce

Aktuálne sa v tejto časti nenachádzajú žiadne položky.