Myslime aj na budúce generácie...
  • Slovenčina
  • English

Kontakty

Kontakty

Adresa:
Národný jadrový fond
Tomášikova 22
821 02 Bratislava

IČO: 30865433
GPS: 48.15998022525678, 17.16314907288722
Telefón: + 421 901 774 493
Email: info@njf.sk

Národný jadrový fond

riaditeľ NJF Ing. Peter Neštický info@njf.sk
sekretariát Nikola Rózsová 0901 774 493 info@njf.sk
hlavný kontrolór Ing. Ivan Horváth horvath@njf.sk
zástupca riaditeľa pre techniku Ing. Miroslav Kövér 0901 774 492 info@njf.sk
zástupca riaditeľa pre ekonomiku Ing. Martin Hornáček, PhD. 0901 774 494 info@njf.sk
osoby zodpovedné za ochranu osobných údajov

Mgr. Zuzana Strážovcová 0911 774 491 strazovcova@njf.sk
Ing. Martin Hornáček, PhD. 0901 774 494 info@njf.sk

Kontaktný formulár

    Partnerské organizácie a inštitúcie