Myslime aj na budúce generácie...
  • Slovenčina
  • English

Dokumenty

DOKUMENTY FONDU

SPRÁVA FONDU

Zmluvy k správe NJ

POSKYTOVANIE PROSTRIEDKOV FONDU

Žiadosti prijímateľov finančných prostriedkov z NJF

Zmluvy so žiadateľmi

Faktúry k poskytovaniu prostriedkov z NJF

OSTATNÉ DOKUMENTY FONDU

Protikorupčná politika

Zápisnice zo zasadnutia Rady správcov NJF

Metodika stanovenia povinných príspevkov a platieb

MEDZINÁRODNÉ DOKUMENTY