Myslime aj na budúce generácie...
  • Slovenčina
  • English

Protikorupčná politika

On 5 augusta, 2022

Protikorupčná politika

Národný jadrový fond informuje o zverejnení protikorupčnej politiky na svojom webovom sídle.
On 28 júla, 2022

Výsledok verejného obstarávania

Národný jadrový fond informuje o výsledku verejného obstarávania za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky a následného výberu úspešného dodávateľa na predmet zákazky „Technicko – organizačné zabezpečenie medzinárodnej expertnej misie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) ARTEMIS v dňoch 12. 02. – 22. 02. 2023.”
On 11 marca, 2022

Výsledok verejného obstarávania

Národný jadrový fond informuje o výsledku verejného obstarávania za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky a následného výberu úspešného dodávateľa na poskytnutie služieb „IT – Technická podpora a servis”
On 28 septembra, 2021

Výsledok verejného obstarávania

Národný jadrový fond informuje o výsledku obstarávania za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky a následného výberu úspešného dodávateľa na poskytnutie komplexných sťahovacích a dopravných služieb.
On 5 augusta, 2021

Výsledok verejného obstarávania

Národný jadrový fond informuje o výsledku obstarávania za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky a následného výberu úspešného dodávateľa na uzavretie zmluvy o poskytovaní audítorských služieb na účtovné obdobie 2021 – 2024.
On 30 júna, 2021

Výsledok verejného obstarávania

Národný jadrový fond informuje o výsledku obstarávania za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky a následného výberu úspešného dodávateľa na uzavretie zmluvy o poskytovaní audítorských služieb na účtovné obdobie 2021 – 2024.