Myslime aj na budúce generácie...
  • Slovenčina
  • English
On 11 augusta, 2022

Výsledok verejného obstarávania

Národný jadrový fond informuje o výsledku verejného obstarávania za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky a následného výberu úspešného dodávateľa na predmet zákazky:

„Zabezpečenie stravovania formou elektronických stravovacích kariet“

 

Bližšie informácie nájdete v nasledujúcich dokumentoch:

Výzva na verejné obstarávanie - stravovacie karty

  • By Martin Hornáček  0 Comments   

    0 Comments