Myslime aj na budúce generácie...
  • Slovenčina
  • English
On 11 marca, 2022

Výsledok verejného obstarávania

Národný jadrový fond informuje o výsledku verejného obstarávania za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky a následného výberu úspešného dodávateľa na poskytnutie služieb „IT – Technická podpora a servis”

Bližšie informácie nájdete v nasledujúcich dokumentoch:

  • By Martin Hornáček  0 Comments   

    0 Comments