Myslime aj na budúce generácie...
  • Slovenčina
  • English
On 6 decembra, 2021

Oznámenie o výške efektívnej sadzby odvodu z dodanej elektriny v roku 2022

Efektívna sadzba odvodu z elektriny dodanej koncovým odberateľom predstavuje v roku 2022 hodnotu 3,27 EUR za megawatthodinu elektrickej energie. Je to sadzba platná pre celý rok 2022.

Odvod je určený na úhradu historického dlhu a jeho výška a podrobnosti o spôsobe jeho výberu pre Národný jadrový fond, jeho použití a o spôsobe a lehotách jeho úhrady sú ustanovené v nariadení vlády SR č. 21/2019 Z. z.

Efektívna sadzba v roku 2022

  • By Martin Hornáček  0 Comments   

    0 Comments