Myslime aj na budúce generácie...
  • Slovenčina
  • English
On 1 augusta, 2023

Záverečná správa z misie ARTEMIS v SR

Národný jadrový fond informuje o publikovaní záverečnej správy z misie pre medzinárodné posúdenie vnútroštátnej politiky a vnútroštátneho programu nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a s rádioaktívnymi odpadmi v Slovenskej republike pod názvom ARTEMIS, organizovanej Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE) a ktorá sa uskutočnila na pozvanie SR v dňoch 12. až 22. februára 2023 v Bratislave.

Správa je dostupná na stránke MAAE, ako aj na odkazoch nižšie. Slovenská verzia správy bude po preklade dostupná na odkaze nižšie.

Záverečná správa z misie ARTEMIS v SR (anglická verzia)

Záverečná správa z misie ARTEMIS v SR (slovenská verzia)

  • By Martin Hornáček  0 Comments   

    0 Comments