Myslime aj na budúce generácie...
  • Slovenčina
  • English

Prípravy pre misiu ARTEMIS pokračujú

On 25 augusta, 2020

Prípravy pre misiu ARTEMIS pokračujú

Dňa 20. 08. 2020 sa v priestoroch Národného jadrového fondu uskutočnilo prípravné stretnutie k expertnej misii ARTEMIS. Prípravného stretnutia sa okrem zástupcov Národného jadrového fondu zúčastnili aj zástupcovia Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu, zástupcovia ministerstiev (MH SR, MŽP SR, MDAV SR), dozorných úradov (ÚJD SR, ÚVZ SR), spoločností JAVYS, a. s. a Slovenských elektrární, a.
On 7 januára, 2020

Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z NJF na rok 2020

Žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z NJF, ktoré spĺňali podmienky podľa zákona č. 308/2018 Z. z. o Národnom jadrovom fonde boli posúdené Radou správcov Národného jadrového fondu, ktorá následne schválila finančné prostriedky pre tieto žiadosti na rok 2020.