Myslime aj na budúce generácie...
  • Slovenčina
  • English
On 28 júla, 2022

Výsledok verejného obstarávania

Národný jadrový fond informuje o výsledku verejného obstarávania za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky a následného výberu úspešného dodávateľa na predmet zákazky „Technicko – organizačné zabezpečenie medzinárodnej expertnej misie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) ARTEMIS v dňoch 12. 02. – 22. 02. 2023.”

Bližšie informácie nájdete v nasledujúcich dokumentoch:

Výzva na verejné obstarávanie - Misia ARTEMIS

  • By Martin Hornáček  0 Comments   

    0 Comments