Myslime aj na budúce generácie...
  • Slovenčina
  • English
On 16 decembra, 2022

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Národný jadrový fond informuje o zverejnení konsolidovaného znenia smernice č. 6/2019 MH SR o podávaní, preverovaní a evidencii oznámení v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnení, ktoré vyplývajú zo Smernice č. 4/2022 MH SR z 12. decembra 2022.

Bližšie informácie nájdete v nasledujúcich dokumentoch:

  • By Martin Hornáček  0 Comments   

    0 Comments