Myslime aj na budúce generácie...
  • Slovenčina
  • English
On 23 júla, 2020

Minulosť a budúcnosť vývoja hlbinného ukladania v SR

V júli tohto roka bolo vydané 3. číslo časopisu „Jaderná energie“, ktoré je zamerané najmä na na tematiku hlbinných úložísk rádioaktívnych odpadov a vyhoretého jadrového paliva.
Okrem iných zaujímavých tém, časopis obsahuje aj príspevok zameraný na kritéria a hodnotenie potenciálnych lokalít pre umiestnenie hlbinného úložiska v ČR, ako aj príspevok z dielne Národného jadrového fondu s informáciami o doterajšom vývoji a ďalšom predpokladanom postupe prípravy hlbinného úložiska v SR. Nové číslo časopisu nájdete na https://jadernaenergie.online/archiv/3-2020/.

  • By admin  0 Comments   

    0 Comments