Myslime aj na budúce generácie...
  • Slovenčina
  • English
On 15 novembra, 2019

Účasť na Regionálnom seminári o ukladaní rádioaktívnych odpadov

Zástupcovia Národného jadrového fondu sa v dňoch 05 – 06. 11. 2019 zúčastnili Regionálneho seminára zameraného na oblasť ukladania rádioaktívnych odpadov, ktorý sa tento rok konal v Topoľčiankach pod záštitou JAVYS, a. s.
Regionálny seminár o ukladaní rádioaktívnych odpadov je zameraný na výmenu odborných vedomostí a skúseností súvisiacich s riešením otázky finálneho nakladania s rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom. Seminár sa koná každoročne v inej krajine, pričom združuje expertov najmä z krajín strednej Európy, ako aj z iných krajín.

  • By admin  0 Comments   

    0 Comments