Myslime aj na budúce generácie...
  • Slovenčina
  • English
On 26 septembra, 2023

Výzva na predkladanie ponúk

Národný jadrový fond informuje o zverejnení výzvy na predkladanie ponúk na predmet zákazky:

Hodnotenie a vypracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu a Technická podpora pri SEA procese

Bližšie informácie a podmienky výzvy nájdete vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie na odkaze:

https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/vestnik/oznamenie/detail/620361?cHash=e5b44865204eed9644279e34b11901da

 


  • By Martin Hornáček  0 Comments   

    0 Comments