Myslime aj na budúce generácie...
  • Slovenčina
  • English
On 3 novembra, 2023

Výsledok verejného obstarávania

Národný jadrový fond informuje o výsledku verejného obstarávania na predmet zákazky:

Hodnotenie a vypracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu a Technická podpora pri SEA procese

Úspešným uchádzačom sa stala spoločnosť ENVICONSULT spol. s r.o.

Príslušná dokumentácia k procesu verejného obstarávania je podľa ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dostupná na odkaze:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/482656?cHash=83de33c83031a5311a1e77d4a37f34f8

 


  • By Martin Hornáček  0 Comments   

    0 Comments