Myslime aj na budúce generácie...
  • Slovenčina
  • English
On 28 septembra, 2021

Výsledok verejného obstarávania

Národný jadrový fond informuje o výsledku obstarávania za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky a následného výberu úspešného dodávateľa na poskytnutie komplexných sťahovacích a dopravných služieb. Bližšie informácie nájdete v nasledujúcich dokumentoch:

Výzva na verejné obstarávanie - sťahovanie

  • By Martin Hornáček  0 Comments   

    0 Comments