Myslime aj na budúce generácie...
  • Slovenčina
  • English
On 30 júna, 2021

Verejné obstarávanie – audítorské služby

Národný jadrový fond vyzýva záujemcov na predkladanie cenových ponúk za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky a následného výberu úspešného dodávateľa na uzavretie zmluvy o poskytovaní audítorských služieb na účtovné obdobie 2021 – 2024. Bližšie informácie a podmienky výzvy nájdete v nasledujúcom dokumente:

Výzva na predkladanie cenových ponúk

  • By admin  0 Comments   

    0 Comments