Myslime aj na budúce generácie...
  • Slovenčina
  • English
On 30 júna, 2021

Výsledok verejného obstarávania

Národný jadrový fond informuje o výsledku obstarávania za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky a následného výberu úspešného dodávateľa na uzavretie zmluvy o poskytovaní audítorských služieb na účtovné obdobie 2021 – 2024. Bližšie informácie nájdete v nasledujúcich dokumentoch:

Výzva na predkladanie cenových ponúk

  • By admin  0 Comments   

    0 Comments