Care about future generations...
  • Slovenčina
  • English

Management of Spent Nuclear Fuel

STORAGE OF THE SPENT NUCLEAR FUEL

Popis financovanej činnosti
Spôsob financovania
Grafy (grafické znázornenie čerpanie fin. prostriedkov)

DEEP GEOLOGICAL REPOSITORY

Popis financovanej činnosti
Spôsob financovania
Grafy (grafické znázornenie čerpanie fin. prostriedkov)