Myslime aj na budúce generácie...
  • Slovenčina
  • English
On 8 augusta, 2023

Zverejnenie rozsahu hodnotenia

Národný jadrový fond informuje o zverejnení rozsahu hodnotenia v rámci SEA procesu pre strategický dokument „Vnútroštátny program nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v Slovenskej republike“

Rozsah hodnotenia je dostupný na odkaze nižšie:

Rozsah hodnotenia

Pripomienky k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu je možné predkladať do 10 dní od uverejnenia tohto oznámenia na adresy uvedené v dokumente:

Informácia pre verejnosť

Bližšie informácie sú dostupné na informačnom portáli Ministerstva životného prostredia:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vnutrostatny-program-nakladania-s-vyhoretym-jadrovym-palivom-radioakti

  • By Martin Hornáček  0 Comments   

    0 Comments