Myslime aj na budúce generácie...
  • Slovenčina
  • English
On 3 januára, 2024

Oznámenie o výške efektívnej sadzby odvodu z dodanej elektriny v roku 2024

Efektívna sadzba odvodu z elektriny dodanej koncovým odberateľom predstavuje v roku 2024 hodnotu 3,27 EUR za megawatthodinu elektrickej energie. Je to sadzba platná pre celý rok 2024.

Odvod je určený na úhradu historického dlhu a jeho výška a podrobnosti o spôsobe jeho výberu pre Národný jadrový fond, jeho použití a o spôsobe a lehotách jeho úhrady sú ustanovené v nariadení vlády SR č. 21/2019 Z. z.

Oznámenie o výške efektívnej sadzby v roku 2024

  • By Martin Hornáček  0 Comments   

    0 Comments