Myslime aj na budúce generácie...
  • Slovenčina
  • English

prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.

 

podpredseda Rady správcov NJF za Ministerstvo financií Slovenskej republiky

 

V roku 1985 ukončil medziodborové štúdium Jadrová energetika na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (terajšia STU v Bratislave). Je autorom príp. spoluautorom 6 kníh a vyše 500 vedeckých a odborných prác. Od roku 2005 je riadnym profesorom v odbore jadrová energetika (DrSc. 2011) a v súčasnosti je odborným garantom Jadrového a fyzikálneho inžinierstva v bakalárskom a inžinierskom stupni vzdelávania na Slovensku. V roku 2015 založil v Bratislave European Decommissioning Academy. Od roku 2004 je predsedom Slovenskej nukleárnej spoločnosti a v rokoch 2009 – 2011 bol prezidentom Európskej nukleárnej spoločnosti so sídlom v Bruseli.