Myslime aj na budúce generácie...
  • Slovenčina
  • English

Ing. Ľubomír Kuchta

 

člen Rady správcov NJF

 

Absolvoval Elektrotechnickú fakultu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so špecializáciou automatizačná technika. Pracoval ako projektant a hlavný inžinier projektov systémov I&C pre jadrové elektrárne, potom na Úrade jadrového dozoru SR v rôznych pozíciách vrátane podpredsedu ÚJD SR. Neskôr bol vyslaný na Stále zastúpenie SR pri EÚ v Bruseli, kde pôsobil ako radca pre energetiku a jadrovú bezpečnosť. Po návrate pracoval na Ministerstve hospodárstva SR v pozícii riaditeľa odboru palív a energetiky.