Myslime aj na budúce generácie...
  • Slovenčina
  • English

Ing. Ladislav Éhn

 

predseda Rady správcov NJF

 

Je absolventom Fakulty jadrovej a fyzikálne-inžinierskej ČVUT Praha. Od roku 1980 do 1988 pôsobil ako vedecký pracovník v Spojenom ústave jadrových výskumov v Dubne, v Rusku. Do roku 2006 bol zamestnancom Slovenských elektrární, kde pôsobil na rôznych pozíciách v oblasti rádiochémie, spracovania a ukladania rádioaktívnych odpadov, následne v spoločnosti JAVYS a. s., ako riaditeľ sekcie v rovnakej oblasti. V rokoch 2010 – 2022 bol starostom obce Kalná nad Hronom.