Myslime aj na budúce generácie...
  • Slovenčina
  • English

Ing. Juraj Homola

 

podpredseda Rady správcov NJF za Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

 

Je absolventom Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Od roku 1997 pracoval na Úrade jadrového dozoru SR, na pozícii inšpektora jadrovej bezpečnosti. Aktuálne pôsobí na Úrade jadrového dozoru SR ako generálny riaditeľ sekcie hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činností.