Myslime aj na budúce generácie...
  • Slovenčina
  • English
On 22 júna, 2022

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Národný jadrový fond vyzýva záujemcov na predkladanie cenových ponúk za účelom dodania služby:

Technicko – organizačné zabezpečenie medzinárodnej expertnej misie Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) ARTEMIS v dňoch 12. 02. – 22. 02. 2023.

podľa zadanej špecifikácie uvedenej v opise predmetu zákazky.

Bližšie informácie a podmienky výzvy nájdete nižšie:

Výzva na verejné obstarávanie - Misia ARTEMIS

  • By Martin Hornáček  0 Comments   

    0 Comments