Myslime aj na budúce generácie...
  • Slovenčina
  • English
On 18 júla, 2022

Výzva na predkladanie cenových ponúk – stravovacie karty

Národný jadrový fond vyzýva záujemcov na predkladanie cenových ponúk za účelom dodania služby:

Zabezpečenie stravovania formou elektronických stravovacích kariet

podľa zadanej špecifikácie uvedenej v opise predmetu zákazky.

Bližšie informácie a podmienky výzvy nájdete nižšie:

Výzva na verejné obstarávanie - stravovacie karty

  • By Martin Hornáček  0 Comments   

    0 Comments