Myslime aj na budúce generácie...
  • Slovenčina
  • English
On 9 septembra, 2021

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Národný jadrový fond vyzýva záujemcov na predkladanie cenových ponúk za účelom výberu dodávateľa komplexných sťahovacích a dopravných služieb  podľa zadanej špecifikácie uvedenej v opise predmetu zákazky.
Bližšie informácie a podmienky výzvy nájdete v nasledujúcom dokumente:

Výzva na verejné obstarávanie - sťahovanie

  • By Martin Hornáček  0 Comments   

    0 Comments