Myslime aj na budúce generácie...
  • Slovenčina
  • English

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.

 

člen Rady správcov NJF

 

Ukončil vysokoškolské štúdium na Slovenskej technickej univerzite v Trnave, odbor Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle. Pôsobí na Materiálovotechnologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity a vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa venuje problematike vývoja informačných a riadiacich systémov, vrátane bezpečnostne kritických riadiacich systémov v energetike.