Myslime aj na budúce generácie...
  • Slovenčina
  • English

Ing. Juraj Václav, PhD.

 

člen Rady správcov NJF

 

Absolvoval Slovenskú vysokú školu technickú v Bratislave, študijný odbor tepelné jadrové energetické stroje a zariadenia. Po ukončení štúdia pracoval v rokoch 1983 až 1998 v Jadrovej elektrárni Jaslovské Bohunice, posledné roky ako vedúci reaktorového bloku. V rokoch 1998 až 2001 pracoval vo firme Siemens, ako vedúci koordinátor projektov. Od roku 2001 pracuje na Úrade jadrového dozoru Slovenskej republiky ako inšpektor jadrovej bezpečnosti, od roku 2002 vo funkcii riaditeľ odboru jadrových materiálov. V roku 2016 obhájil dizertačnú prácu na Technickej univerzite v Košiciach v odbore energetické stroje a zariadenia.