NJF SR

O nás

Gestor fondu

Orgány fondu

Dokumenty

Zoznam žiadostí

Účty fondu

Stratégia

Aktuality

Rozpočet

Kontakty

FAQs

Vnútroštátna politika a Vnútroštátny program

Vláda SR uznesením 387-2015 z 8. júla 2015 schválila Návrh Vnútroštátnej politiky a Vnútroštátneho programu nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v SR

- Vnútroštátna politika a Vnútroštátny program nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v SR

Rozhodnutie

 

Anglická verzia uvedených dokumentov má iba informatívny charakter.

Oficiálne a platné znenie dokumentov je v slovenskej verzii.

English version of listed documents is for guidance only.

Slovak language version represents official and valid text of documents.

- The National Policy for handling of Spent Nuclear Fuel and Radioactive Wastes in The Slovak Republic

- The National Programme for handling of Spent Nuclear Fuel and Radioactive Wastes in The Slovak Republic

Decision

-  Správa o plnení Vnútroštátneho programu na vykonávanie Vnútroštátnej politiky nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnym odpadom k 31.12. 2016
- Správa o plnení Vnútroštátneho programu na vykonávanie Vnútroštátnej politiky nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnym odpadom k 31.12. 2017